Huisregels

Zodat het voor iedereen een top feest is!

 • Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
 • Als je nog geen 18 jaar bent zorg dan dat je samen met een meerderjarige bent.
 • Voor betreden van het terrein wordt een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd.
 • Bij de ingang kan er gevraagd worden om je te fouilleren. Graag vragen wij je medewerking om iedereen zijn veiligheid te waarborgen.
 • Het meenemen van wapens en brandgevaarlijke voorwerpen is verboden. Tevens worden voorwerpen die als wapen kunnen dienen in beslag genomen.
 • Personen die aantoonbaar onder invloed zijn van drugs en/of alcohol kan de toegang worden ontzegd.
 • Drugs zijn niet toegestaan en alcohol wordt alleen boven de 18 jaar geschonken.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan, tenzij hier gegronde medische redenen voor zijn.
 • Dieren zijn niet toegestaan, tenzij hier een gegronde medische reden voor is.
 • Ga met je medebezoekers om zoals jij ook behandeld wilt worden. Agressie, intimidatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd. Respecteer elkaar.
 • Bezoekers met voetbalshirts en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen kunnen worden geweigerd.
 • Tijdens het evenement worden foto’s en video-opnames gemaakt voor promotie doeleinden, bij betreding van het terrein ga je hiermee akkoord.
 • Het is verboden op en rondom het terrein flyers, folders of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, het pand, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • De organisatie en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade, zowel materieel als immaterieel.
 • Bezoekers betreden het evenement op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • Indien de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.